Lenny Kuhr, ‘Het Lied Gaat Door’

Benefietconcert voor Givat Haviva.

Op zondagmiddag 2 december a.s. geeft Lenny Kuhr – ambassadeur van Givat Haviva – een benefietconcert, getiteld ‘Het lied gaat door’, bij MerkAz in Utrecht.

Givat Haviva is het grootste en oudste Joods-Arabisch instituut voor vredeseducatie in Israël, dat zich middels educatieve en culturele programma’s inzet voor een vreedzame en gelijkwaardige samenleving tussen de Arabische en Joodse burgers van Israël. De basis is begrip voor de ander, wederzijdse verantwoordelijkheid en een gedeelde visie voor de toekomst.

Lenny Kuhr zegt over haar concert: “In dit concert sta ik stil bij de duizenden dingen die voorbijgaan en bij dat wat nooit voorbijgaat. Het lied is hierbij de metafoor.  Het besef dat alle dingen komen en gaan binnen het tijdloze gegeven dat wij zijn, stemt tot weemoed en tot vreugde en tot alle muziek die in dit programma te horen zal zijn. Met Reinier Voet op gitaar en Mischa Kool op basgitaar laten wij de snaren en stemmen klinken, omdat ze klinken willen om de snaar in jou te vinden.”

De opbrengst van deze middag is bestemd voor het programma “Kinderen leren Kinderen” (Children teaching Children), een succesvol tweejarig onderwijsproject op Joodse en Arabische scholen voor jongeren van 13 -14 jaar. Ruim 30.000  kinderen hebben inmiddels dit programma gevolgd. Ze krijgen les in elkaars achtergrond, cultuur en geschiedenis en ontmoeten elkaar regelmatig op de campus van Givat Haviva. Zo groeit de jeugd naar elkaar toe.

Datum: zondag 2 december.

Aanvang: 15.00 uur.

Toegangsprijs: Є 25,00.

U wordt verzocht zich aan te melden bij Leonie Cramwinckel: leoniecr@mwinckel.nl. Uw aanmelding is definitief na ontvangst van het verschuldigde bedrag op NL72RABO0350030146 ten name van Vrienden van Givat Haviva, onder vermelding van Lenny Kuhr.

De opbrengst van deze middag is bestemd voor het programma ‘Kinderen leren Kinderen’  (Children teaching Children), een succesvol tweejarig onderwijsproject op Joodse en Arabische scholen voor jongeren van 13 en 4 jaar. Ruim 30.000  kinderen hebben inmiddels dit programma gevolgd. Ze krijgen les in elkaars achtergrond, cultuur en geschiedenis en ontmoeten elkaar regelmatig op de campus van Givat Haviva. Zo groeit de jeugd naar elkaar toe.

Givat Haviva is grotendeels afhankelijk van donaties. Om de programma’s te kunnen voortzetten en uit te breiden, is uw steun zeer welkom!

Voor meer informatie, zie: www.givat-haviva.nl.