Onze sterren

Steun het behoud van ons prachtige gebouw. Schitter met sterren!

De stichting MerkAz is er alles aan gelegen het volledig gerestaureerde gebouw in de goede staat te houden. De stichting MerkAz kan haar werk doen onder andere dankzij genereuze giften van allen die dit prachtige erfgoed willen helpen behouden voor volgende generaties.

Naast giften, die altijd van harte worden verwelkomd, kunt u één of meerdere sterren adopteren die stuk voor stuk met de hand zijn aangebracht op het plafond van de sjoel. Vanaf € 18,50 kunt u al een ster adopteren voor een blijvende herinnering.

U ontvangt als bewijs van eigendom een prachtig certificaat, ontworpen door een jonge kunstenares van de LJG Utrecht. Het certificaat is een kleinood, dat het altijd goed doet als cadeau ter gelegenheid van verjaardagen, huwelijksfeesten, eindexamens, bar-en batmitswa’s, of zo maar, om iemand te verrassen.

U kunt één of meerdere sterren adopteren door overmaking op Rabobank: NL68RABO0134686144 t.n.v. MerkAz, onder vermelding van ”Davidster”.