ANBI

Stichting Merkaz, Utrechts centrum voor joodse cultuur en progressief jodendom

KvK inschrijving Utrecht  30151623

Utrecht

Doelstellingen van de stichtingen zijn:

  1. Het door middel van culturele activiteiten stimuleren en versterken van de joodse identiteit van alle in de provincie Utrecht wonende joden.
  2. Een bijdrage bieden aan de  kennisoverdracht en cultuuruitwisseling van de joodse gemeenschap met de Utrechtse niet-­‐joodse omgeving.
  3. Het bieden van de mogelijkheid to verdieping in het liberale jodendom het het bieden van religieuze activiteiten.

Beleidsplan:

  1. Onderhouden van het gebouw te behoeve van activiteiten van de Stichting en het gebruik van het gebouw door de Liberaal Joodse Gemeente Utrecht
  2. Informatie over de achtergrond van het jodendom geven aan niet joodse ingezetenen van de provincie Utrecht, met name aan scholen van alle niveaus
  3. Organiseren van culturele evenementen.

Bestuursamenstelling:

•     J. Fieret, voorzitter
•     M. Samson, secretaris

De bestuursleden krijgen voor hun werk geen vergoeding, dan wel vacatiegelden.