Het Rozeneiland

In 2008 schreef Sanne Terlouw de succesvolle roman Het Rozeneiland. Op 14 februari is Het Rozeneiland als literair concert te beluisteren in MerkAz, met de schrijfster zelf als verteller. Het befaamde Orion Ensemble, in 2008 finalist en prijswinnaar van het eerste International Jewish Music Festival, verzorgt de muziek.

Het Orion Ensemble heeft zich gespecialiseerd in literaire concerten, voorstellingen waarbij muziek en tekst samengevoegd worden tot één geheel. De emoties die de tekst oproept worden versterkt door de muziek, en de tekst op haar beurt sluit daar weer naadloos op aan.

Het verhaal, verteld door Sanne Terlouw, gaat over de joodse familie Amram. We volgen de generaties Amram in voor- en tegenspoed, liefde en dood, hoop en wanhoop.

Het Orion Ensemble omlijst de vertelling met Joods en Spaans georiönteerde muziek van o.a. Joseph Achron, Manuel De Falla en Ernest Bloch. Pianist Leonard Leutscher bewerkte, geïnspireerd op het Rozeneiland, een aantal Sefardische melodieën. De hartstochtelijke en meeslepende muziekstukken versterken de emoties als we langzaam maar zeker de geschiedenis van de familie Amram te weten komen.

Sanne Terlouw: vertelling
Leonard Leutscher: piano
Pauline Terlouw: : viool
Carla Schrijner: cello