15 november: OJEC-ontmoeting ‘Groene theologie’

OJEC organiseert op 15 november a.s. in MerkAz in Utrecht een ontmoeting met als thema ‘Groene theologie’. Sprekers zijn Trees van Montfoort, bekend van haar boek Groene theologie, en Clary Rooda, rabbijn, docent, schrijver en spreker.

De volgende vraag wordt aan de sprekers voorgelegd: Tanach/het Oude Testament gaat uit van een wereldbeeld waarin ‘de natuur’ iets heel anders is dan in onze wereldbeschouwing. De natuur – het woord zelf komt in deze betekenis niet in de Bijbel voor – is een religieus geladen omgeving die de mens in zijn bestaan bedreigt. Daarin zijn bomen, rivieren, zeeën zomaar goddelijk, in elk geval bepaald niet neutraal.

Hoe maakt u de vertaalslag naar onze wereld, waarin de natuur vooral bescherming nodig heeft en de bedreiging vooral van de mens uitgaat?

Indeling van de middag:
14.00 uur: Opening door Piet van Midden (voorzitter OJEC)
14.10 uur: Clary Rooda
14.55 uur: Korte vragenronde ter opheldering
15.10 uur: Trees van Montfoort
15.50 uur: Korte vragenronde ter opheldering
Thee / koffiepauze
16.10 uur: Plenair debat
16.45 uur: Algemene vragenronde
16.55 uur: Afsluiting

Praktische informatie:
Datum: 15 november 2022
Tijd: 14.00-17.00 uur
Locatie: MerkAz te Utrecht
Aanmelden kan via info@ojec.org Allen hartelijk welkom!